Vaatheelkunde > Diabetesvoet

Diabetesvoet


Sinds 2005 herbergt het UZ Brussel één van de 22 erkende diabetesvoet-klinieken die België rijk is.

 

Het UZ Brussel behaalde deze erkenning omdat het kon bewijzen dat er een voldoende groot aantal patiënten met zware voetpathologie behandeld werd, dat de opvang verzorgd werd door een multidisciplinair team, en dat er een permanentie beschikbaar was voor urgente gevallen.

 

Op de diabetesvoetkliniek heeft de vasculair chirurg de taak om arteriële insufficiëntie op te sporen en te verhelpen met een chirurgische ingreep.

De voorkeur wordt gegeven aan endovasculaire heelkunde (omdat klassieke bypass-chirurgie op fijne onderbeenarteriën slechte resultaten geeft).

 

Below-the-knee dilataties vergen een expertise en omkadering (materiaal) die nauwer aanleunt bij de invasieve cardiologie dan bij de habituele endovasculaire chirurgie.

 

Hoewel de chirurgische wondzorg, debridementen en amputaties door om het even welke chirurg kunnen uitgevoerd worden, neemt de vaatchirurg dit in het UZ Brussel voor zijn rekening.

 

De diabetesvoetkliniek van het UZ Brussel heeft de multidisciplinariteit (nodig voor de adequate diagnose en behandeling van de diabetesvoet) erg pragmatisch geïmplementeerd: op elk moment dat een therapeutische beslissing genomen wordt, moeten diverse actoren (dialectoloog, microbioloog, orthopedische chirurg, wondzorgverplegende, diabetes-educator) hierin betrokken worden.

 

Concreet wil dit zeggen dat overleg en samenwerking tussen artsen eerder de regel is dan de uitzondering,  en dit zowel op de consultatie als bij gehospitaliseerde patiënten.

 

<top>


Aandoeningen van de slagaders

 

Aandoeningen van de aders

 

Overige aandoeningen